Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Default Search Engine

  • Няма отговори
  • 5 имат този проблем
  • 2 изгледи
more options

Why "Ask.com" keeps setting itself as the default search engine? So far I have changed "Keyword:URL" to search with google, and remove ask.com in my default list, and even deleted the add-on associated with Ask.com , i.e., Tracker tools bar. After a day, Ask.com reset itself. For me, I consider that as a malware when it install itself. Mozilla should address this problem with Firefox, as no other search engines exhibit same behaviour. The auto installation is what bothers me! Thanks.