Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Since downloading Firefox 4, XMark's will no longer sync. I've downloaded the latest update, but with no luck. Mac OS X 10.6.7

  • Няма отговори
  • 18 имат този проблем
more options

Downloaded the latest build of Firefox, although the issue may have been present before this. I have downloaded the latest version of the XMarks plugin and can log in, however I'm presented with a synchronization error. Bookmarks are syncing to my other browsers on the same machine fine.