Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Mouse cursor doesn't change when hovering over hyperlinks

  • Няма отговори
  • 21 имат този проблем
  • 33 изгледи
more options

e.g. Google search

When hovering over hyperlinks (e.g. the Blah Wikipedia link that comes up in the search results above), the mouse cursor doesn't always change into a hand.

Strangely, the mouse cursor does change into a hand sometimes (e.g. when hovering over the magnifying-glass icon to the right of the search result links), probably because of CSS rules - it's just the default.

Всички отговори (1)

more options

Fixed problem - turns out the permissions in my ~/.mozilla directory were incorrect (several files were owned by root, and not writable by my account). Running:

   $ sudo chown -R (user) ~/.mozilla

then restarting Firefox fixed it.

Strange it gave no actual error messages though.