Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Removing autocomplete results does not seem to work

  • Няма отговори
  • 8 имат този проблем
  • 17 изгледи
more options

Removing autocomplete results does not seem to work. I am attempting to remove/delete/clear entries from the "location bar". I cursor/mouse select the entry and press DELETE. The entry does get deleted from the list. If I go back, it is still there. I am using the instructions at: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Location%20bar%20autocomplete#w_removing-autocomplete-results

In previous releases to Firefox 4.0, clear recent history cleared this information