Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How do I get rid of the "Welcome to Firefox 4" tab

  • 2 отговора
  • 61 имат този проблем
  • 4 изгледи
  • Последен отговор от cardy

more options

I just upgraded to Firefox 4. Every time I open FF the "Welcome to Firefox 4" tab comes up, and I have to click to the other tab to do anything. How can I make it stop?

I just upgraded to Firefox 4. Every time I open FF the "Welcome to Firefox 4" tab comes up, and I have to click to the other tab to do anything. How can I make it stop?

Всички отговори (2)

more options
more options

After much navigating and googling I found this solution worked.. It took me 4 hours of trying everything possible and found this solution works perfectly. Hello!. I have this problem too. What I've done is

1. Firefox orange button>help>Troubleshooting Information 2. Under Application Basics, click Open Containing Folder 3. there will be prefs.js, user.js and sessionstore.js 4. Delete all 3 files 5. restart and done.

on firefox press Ctrl+alt+del to clear everything, choose everything and delete all.

Hope it helps!