Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

my visions workplace timesheets do not run

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 1 изглед
more options

My office is running Visions Software for accounting. We each enter our timesheets into a computerized on-line Visions timesheet. When I click my desktop Icon my Mozilla Firefox browser opens but will not let me go to Vision 6.1 timesheet. The screen says "Welcome to Vision 6.1 Click here to continue". Internet Explorer is the browser of choice at my office, but I love my Mozilla Firefox and do not want it removed. Please help. If further information needed, please reply.

My office is running Visions Software for accounting. We each enter our timesheets into a computerized on-line Visions timesheet. When I click my desktop Icon my Mozilla Firefox browser opens but will not let me go to Vision 6.1 timesheet. The screen says "Welcome to Vision 6.1 Click here to continue". Internet Explorer is the browser of choice at my office, but I love my Mozilla Firefox and do not want it removed. Please help. If further information needed, please reply.