Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Bookmarks Toolbar doesn't have edits visible in pulldown menu

  • 1 отговор
  • 3 имат този проблем
  • 10 изгледи
  • Последен отговор от lubkin

more options

After heavily editing a folder in my Bookmarks Toolbar through Bookmarks | Organize Bookmarks, the changes appear when I navigate from the menu Bookmarks | Bookmarks Toolbar but opening the folder from the icon in the Bookmarks Toolbar shows the folder's bookmarks as they were pre-edit. They've never gotten out of sync before. (After posting, I will try restarting Firefox to see if it syncs them. I'm posting this first because it's a bug, even if there turns out to be a simple work-around.)

Всички отговори (1)

more options

As I suspected it might, restarting Firefox fixed the problem. The bug and work-around should be noted.