Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Since downloading 3.6.13, I can't see the far left of the screen on my MacBook

  • 1 отговор
  • 2 имат този проблем
  • 4 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

When I open Firefox, it loads my gmail page and I can't see the far left of the screen - basically the red, yellow and green "buttons" (exit, minimize, maximixe) as well as anything that is on the far left of the page!! It happens w/any web page I want to view!! HELP. I am sending this from Safari since I can't view the full page w/Firefox!!

When I open Firefox, it loads my gmail page and I can't see the far left of the screen - basically the red, yellow and green "buttons" (exit, minimize, maximixe) as well as anything that is on the far left of the page!! It happens w/any web page I want to view!! HELP. I am sending this from Safari since I can't view the full page w/Firefox!!

Всички отговори (1)