Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Downloaded new version of Firefox, but now I can't access Zotero; what should I do?

  • Няма отговори
  • 18 имат този проблем
  • 4 изгледи
more options

I have been using Zotero through Mozilla Firefox for a couple of years. Today I downloaded an update of Firefox. Now I cannot see a Zotero icon on the login page. I cannot access my Zotero files. I can see that Zotero is enabled when I look at the Firefox extensions. The Zotero icon used to be displayed. It is now gone.