Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

since installing a firefox update, my browser no longer opens with 9 most visited, by google toolbar

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 7 изгледи
more options

opening my browser, I got, until yesterday, 9 screen shots showing my most visited websites. This service is provided by google toolbar. OPTIONS are set up to show this, but all i can get is a blank page or google search page.