Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox default to printing landscape and can't change it. I am using OSX 10.6.4

  • Няма отговори
  • 76 имат този проблем
  • 19 изгледи
more options

At some point in time, FF has decided to print everything in landscape. Chrome and Safari do not have this problem. Under page setup, the orientation is portrait but it will still print landscape.

At some point in time, FF has decided to print everything in landscape. Chrome and Safari do not have this problem. Under page setup, the orientation is portrait but it will still print landscape.