Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

i've installed themes I go to manage them in 'ad-ons' and it's totally blank and when i download the thing pops up but it's blank. What is wrong?

  • 1 отговор
  • 3 имат този проблем
  • 15 изгледи
  • Последен отговор от TonyE

more options

I just downloaded FireFox 3.6. I was trying to download the Farmville Zynga bar. The 'install box' popped up but nothing was there it was just blank. Then after that I said 'Okay forget about it' then I started installing Firefox themes and I went to manage them but it shows a blank box on the add ons menu, and it shows no 'extensions' no 'updates' no 'add ons' and 'no themes' that box is completely BLANK. Why is this happening?

I just downloaded FireFox 3.6. I was trying to download the Farmville Zynga bar. The 'install box' popped up but nothing was there it was just blank. Then after that I said 'Okay forget about it' then I started installing Firefox themes and I went to manage them but it shows a blank box on the add ons menu, and it shows no 'extensions' no 'updates' no 'add ons' and 'no themes' that box is completely BLANK. Why is this happening?

Всички отговори (1)

more options

One of the files that stores details of installed add-ons may be corrupt. Try deleting the files as shown in the corrupt files section of the unable to install add-ons article. This will force Firefox to re-create those files and in the process rebuild the list of installed extensions and theme.