Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

passwords lost on upgrading to 3.6. restart does not help

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 3 изгледи
more options

I upgraded to 3.6. After Firefox restarted all paswords were gone. I have restarted the computer but that does not help. My bookmarks are all still there but no passwords. All help very much appreciated. Thankyou

I upgraded to 3.6. After Firefox restarted all paswords were gone. I have restarted the computer but that does not help. My bookmarks are all still there but no passwords. All help very much appreciated. Thankyou

Променено на от willm