Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

recently i cant get an address bar to show up only a google search page

  • Няма отговори
  • 4 имат този проблем
  • 24 изгледи
more options

my home page used to have the google search page in the middle of the screen and an address bar on the top of the screen . i would type a web page in the address bar and the site would load. now everything has to go through the google search page and i dont like that any ideas

my home page used to have the google search page in the middle of the screen and an address bar on the top of the screen . i would type a web page in the address bar and the site would load. now everything has to go through the google search page and i dont like that any ideas