Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

I keep getting 403 error ( forbidden) for many of the websites I visit? why does this happen and how can I solve this?

  • Няма отговори
  • 138 имат този проблем
  • 14 изгледи
more options

This error is happening since Yesterday, Previously I did not have this problem. I have been navigating the web using Google and Yahoo to do some search on finding information on semi-precious stones. Most of the results provided by Google and Yahoo, had a hyperlink to visit and obtain information on semi-precious stones. 80% of the hyperlinks( URL's) returned this 403 error ( forbidden).