Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

After clearing all history, one webpage is still shown as visited a number of times. Only this one though... How do I delete this? I even tried to uninstall, install but it is still the same...

  • Няма отговори
  • 0 имат този проблем
  • 2 изгледи
more options

After clearing all history successfully there is still one webpage that is marked as visited and how many times. It is not shown in the history, but when I go to the site it says I have been visiting that site 16 times. How do I delete this?