Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

firefox stopped responding when I was in yahoo. Will this be addressed ?

  • Няма отговори
  • 0 имат този проблем
  • 1 изглед
more options

I was checking my e-mail in my yahoo account and firefox stopped responding. I closed out firefox and restarted my computer and managed my cache and cookies, and did scans on my computer. I have firefox 3.6.6

== about an hour ago