Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

suddenly, I can't print any web page. After the print command, it wants to save it as a XPS file.

  • 2 отговора
  • 105 имат този проблем
  • 2 изгледи
  • Последен отговор от arc001

more options

suddenly I can't print any web page. After the print command it wants me to save as an XPS file and I can't get past that.

This happened

Every time Firefox opened

== few weeks ago

suddenly I can't print any web page. After the print command it wants me to save as an XPS file and I can't get past that. == This happened == Every time Firefox opened == few weeks ago

Избрано решение

In the print dialog, change the selected printer from Microsoft XPS Document Writer to your desired printer.

Прочетете този отговор в контекста 👍 10

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

In the print dialog, change the selected printer from Microsoft XPS Document Writer to your desired printer.

more options

I found that Firefox/XPS had deleted all printer driver setups except for the XPS connection. I had to reinstall my printer connection in order to have that selection present in the printer dialogue box.