Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Crash reporter often generates empty (0 kb) dump (dmp) files

  • Няма отговори
  • 14 имат този проблем
  • 11 изгледи
more options

My Firefox crashes quite often, but that's not the topic of this question. The problem is that often when it crashes, an empty dmp file is generated which causes the crash reporter not to submit the crash report. I have used the about:crashes page to submit pending reports that had non-empty dmp files, but not one report with an empty one got submitted.

I think this (generating empty dmp files) is a bug that needs to be solved to better solve other bugs. Can anyone give me any information about this bug (preferably how to fix it)? Should I post a bug report to Bugzilla?

This happened

A few times a week

== oldest empty dmp file is Nov. 5 2009

My Firefox crashes quite often, but that's not the topic of this question. The problem is that often when it crashes, an empty dmp file is generated which causes the crash reporter not to submit the crash report. I have used the about:crashes page to submit pending reports that had non-empty dmp files, but not one report with an empty one got submitted. I think this (generating empty dmp files) is a bug that needs to be solved to better solve other bugs. Can anyone give me any information about this bug (preferably how to fix it)? Should I post a bug report to Bugzilla? == This happened == A few times a week == oldest empty dmp file is Nov. 5 2009