Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Bookmarks do not show in "organize bookmarks" window

  • 1 отговор
  • 0 имат този проблем
  • 3 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

Bookmarks header shows on toolbar and all bookmarks and folders are listed in dropdown menu and are functional. But only a very few of these bookmarks and folders show in "organize bookmarks" window, so I cannot organize or edit those that are missing. All software updates are current. I've tried importing and restore with no luck. Thanks.

Всички отговори (1)