Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox Android resyncs passwords that are already deleted from my firefox account on Firefox desktop (on Linux). I cannot delete them

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 13 изгледи
more options

I wanted to remove all of my passwords from firefox, therefore I deleted all of them through the firefox desktop version on linux mint.

On my phone even after syncing, the passwords persist. I cannot get rid of them on firefox mobile, so I thought its a bug, deleted appdata and uninstalled firefox. Reinstalled firefox and logged in my firefox account again only to see that after syncing all passwords appear again.

I really want my passwords deleted and I dont know how to delete them anymore since on firefox android I would have to delete one by one. I want them to not resync ( I dont even know from where since no passwords show on the desktop version anymore)

I want to say: Syncing of logins is on on BOTH firefox browsers. I made sure of that.

I wanted to remove all of my passwords from firefox, therefore I deleted all of them through the firefox desktop version on linux mint. On my phone even after syncing, the passwords persist. I cannot get rid of them on firefox mobile, so I thought its a bug, deleted appdata and uninstalled firefox. Reinstalled firefox and logged in my firefox account again only to see that after syncing all passwords appear again. I really want my passwords deleted and I dont know how to delete them anymore since on firefox android I would have to delete one by one. I want them to not resync ( I dont even know from where since no passwords show on the desktop version anymore) I want to say: Syncing of logins is on on BOTH firefox browsers. I made sure of that.

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.