Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Password reset deleted data

more options

I would like to know what data is deleted whenever I reset my lost password. Thanks in advance!

I would like to know what data is deleted whenever I reset my lost password. Thanks in advance!

Избрано решение

Hi, do you mean your Firefox Account password, or your Primary Password?

Your Firefox Account is linked to the Sync service, and the data in the "sync cloud" is preencrypted with your Firefox Account password. That data is useless after you reset your password, and I think it is flushed completely. However, I haven't tested myself for obvious reasons. Flushing "sync cloud" data doesn't remove local data from the Firefox you are using. However, if you sign out of your Firefox Account, Firefox does give you the option to remove local data, too.

The optional Primary Password is used to secure locally saved passwords. If you reset your Primary password, Firefox can't use previously saved passwords and they probably are flushed. However, I haven't tested myself for obvious reasons.

References:

Прочетете този отговор в контекста 👍 1

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Hi, do you mean your Firefox Account password, or your Primary Password?

Your Firefox Account is linked to the Sync service, and the data in the "sync cloud" is preencrypted with your Firefox Account password. That data is useless after you reset your password, and I think it is flushed completely. However, I haven't tested myself for obvious reasons. Flushing "sync cloud" data doesn't remove local data from the Firefox you are using. However, if you sign out of your Firefox Account, Firefox does give you the option to remove local data, too.

The optional Primary Password is used to secure locally saved passwords. If you reset your Primary password, Firefox can't use previously saved passwords and they probably are flushed. However, I haven't tested myself for obvious reasons.

References: