Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

updating Browser

  • Няма отговори
  • 0 имат този проблем
  • 4 изгледи
more options

I have been using Firefox Quantum 57. 0.4 64 bit for Linux Mint 1.0 will I be able to use Firefox 113.0.2 and is there anything I need to do after downloading it. I am computer illiterate, any help will be greatly appreciated.

I have been using Firefox Quantum 57. 0.4 64 bit for Linux Mint 1.0 will I be able to use Firefox 113.0.2 and is there anything I need to do after downloading it. I am computer illiterate, any help will be greatly appreciated.

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.