Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Multi-Account Container Tab based on full URL

  • Няма отговори
  • 0 имат този проблем
  • 1 изглед
more options

Hello

I would be really helpful if the Multi-Account Container differentiate the "always open in" feature based on the URL, and not just the host, which is what I'm guessing is the case.

For example, I'd like to have two different containers:

The use case is for localhost in development.

Hello I would be really helpful if the Multi-Account Container differentiate the "always open in" feature based on the URL, and not just the host, which is what I'm guessing is the case. For example, I'd like to have two different containers: * example.org/foo # Container 1 * example.org/bar # Container 2 The use case is for localhost in development.