Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Storing a URL shortcut on Android desktop not possible

  • Няма отговори
  • 3 имат този проблем
  • 13 изгледи
more options

Until recently I could store the current page as a shortcut on the Android desktop. There was a 'Page' choice in the top right hand menu. That isn't there anymore. There is a 'Add to shortcuts', but that doesn't place the URL on the Android desktop.

I am using Fx for Android version 107.2.0 (Build #2015918523), 1490acda7+

Until recently I could store the current page as a shortcut on the Android desktop. There was a 'Page' choice in the top right hand menu. That isn't there anymore. There is a 'Add to shortcuts', but that doesn't place the URL on the Android desktop. I am using Fx for Android version 107.2.0 (Build #2015918523), 1490acda7+

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.