Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Cannot use Idagio.com web player in Firefox since update to 107

  • 2 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 11 изгледи
  • Последен отговор от apare3

more options

Since updating to version 107, the Idagio.com web player does not work in Firefox. When pressing the "Play" icon, only progression dots show forever.

Since updating to version 107, the Idagio.com web player does not work in Firefox. When pressing the "Play" icon, only progression dots show forever.

Избрано решение

I finally rolled back to 106.5 and this solved my problem.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (2)

more options
more options

Избрано решение

I finally rolled back to 106.5 and this solved my problem.