Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Bookmark Wizard

  • 6 отговора
  • 0 имат този проблем
  • 19 изгледи
  • Последен отговор от cor-el

more options

Greetings! I would like to move the BOOKMARK WIZARD off the menu bar. How can I do this?

Greetings! I would like to move the BOOKMARK WIZARD off the menu bar. How can I do this?

Избрано решение

You can right-click this import button and click "Remove from Toolbar" or use the customize page and drag it to the Customize palette.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (6)

more options

What do you mean by "bookmark wizard"? Can you post a screenshot?

more options

.........

Променено на от j.hill.981

more options

Hopefully, someone can. I don't know what you mean by "import wizard" either.

more options

Избрано решение

You can right-click this import button and click "Remove from Toolbar" or use the customize page and drag it to the Customize palette.

more options

Here's a screenshot of the "Import bookmarks" tab and the mysterious window it opens,called IMPORT WIZARD

more options

Note that this is the same "Import Wizard" window that opens if you use "Import from Another Browser..." in the File menu and in "Import & Backup" in the Bookmarks Manager (Library).