Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox crashes intermittently even in troubleshoot mode

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 4 изгледи
more options

Can you help me figure out why my Firefox browser keeps crashing?

I've confirmed I have the latest version installed [105.0.2 (64-bit) - my About Mozilla Firefox says Firefox is up to date]. It doesn't seem to crash upon starting, but it does frequently and intermittently while in use.

I have restarted in Troubleshooting Mode and still experience crashes.

Here are a few recent crash reports from today: bp-d2250ad1-20e7-4748-8172-a0cb60221005 bp-07712644-4d9a-4fb7-a01f-7eeb20221005 bp-ce3d7350-28c6-48bd-81f4-253b20221005

Thanks, Laura

Can you help me figure out why my Firefox browser keeps crashing? I've confirmed I have the latest version installed [105.0.2 (64-bit) - my About Mozilla Firefox says Firefox is up to date]. It doesn't seem to crash upon starting, but it does frequently and intermittently while in use. I have restarted in Troubleshooting Mode and still experience crashes. Here are a few recent crash reports from today: bp-d2250ad1-20e7-4748-8172-a0cb60221005 bp-07712644-4d9a-4fb7-a01f-7eeb20221005 bp-ce3d7350-28c6-48bd-81f4-253b20221005 Thanks, Laura