Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Cant open firefox after Ubuntu update

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 10 изгледи
  • Последен отговор от jonzn4SUSE

more options

When I open Firefox through the GUI nothing happens. It acts as if I never tried to open it.

When I attempt to open it via the CLI I get:

joshua@joshua-Z390-AORUS-PRO-WIFI:~$ firefox /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 52: /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied sed: can't read /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 261: /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied cp: cannot open '/home/joshua/.config/user-dirs.locale' for reading: Permission denied /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 266: /home/joshua/.config/user-dirs.locale: Permission denied Error: cannot open display: :0


For context: Ubuntu: 22.04 LTS


The update that I ran was simply generic system updates through the app store. Notably though it was the snap store not the ubuntu software store. Don't know if that matters.


Any ideas? Thanks a million!

When I open Firefox through the GUI nothing happens. It acts as if I never tried to open it. When I attempt to open it via the CLI I get: joshua@joshua-Z390-AORUS-PRO-WIFI:~$ firefox /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 52: /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied sed: can't read /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 261: /home/joshua/.config/user-dirs.dirs: Permission denied cp: cannot open '/home/joshua/.config/user-dirs.locale' for reading: Permission denied /snap/firefox/1443/snap/command-chain/desktop-launch: line 266: /home/joshua/.config/user-dirs.locale: Permission denied Error: cannot open display: :0 For context: Ubuntu: 22.04 LTS The update that I ran was simply generic system updates through the app store. Notably though it was the snap store not the ubuntu software store. Don't know if that matters. Any ideas? Thanks a million!

Всички отговори (3)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

Looks like a OS (snap) / permission issue. see screenshot Can you download and run Firefox? If that works, then you may need to ask the question in ubuntu / snap forum. https://forum.snapcraft.io/

Променено на от jonzn4SUSE

more options

This is what I get from the cmd line. see screenshot