Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Delete Firefox account without email access

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от Paul

more options

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access.

Is it possible to delete the account?

I'd like to permanently delete an account that was set up on a former employers email address (email which I can no longer access). Unfortunately I have no secondary email address recorded in the account and all the options on my account page require that I authorise any changes from the email account which I can no longer access. Is it possible to delete the account?

Избрано решение

No problem, just sorry we cannot do more to help in this instance.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (3)

more options

Hi

It will not be possible to delete the account without you having access to the email address.

more options

Thanks ever so much for the quick reply Seburo. I was afraid that woud be the case.

/Paul

more options

Избрано решение

No problem, just sorry we cannot do more to help in this instance.