Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Why my code work fine on chrome but not firefox?

 • 2 отговора
 • 1 има този проблем
 • 15 изгледи
 • Последен отговор от cor-el

more options

Here is my code:

<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <style>
  .fullCard,
  .lowerHalfCard,
  .upperHalfCard,
  .fullCard-after,
  .lowerHalfCard-after,
  .upperHalfCard-after {
   background-color: inherit;
   border-radius: 10px;
   height: 100%;
   width: 100%;
   position: absolute;
   
   align-items: center;
   display: flex;
   justify-content: center;
   vertical-align:middle;
  }
 
  .fullCard-after::after,
  .upperHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard-after::after{
   content: "";
   display: block;
   position: absolute;
   height: 4px;
   background-color: inherit;
   width: 100%;
   top: calc(50% - 2px);
  }
  .lowerHalfCard,
  .lowerHalfCard-after{
  clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%);
  }
  .upperHalfCard,
  .upperHalfCard-after{
   clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%);
  }

  .splitFlap {
   background-color:black;
   box-sizing: border-box;
   border-radius: 10px;  
   width: 100px;
   height: 150px;
   position: relative;  
  }

  .rotate0to90 {
   animation-name: r0to90;
  }

  .rotate90to0 {
   animation-name: r90to0;
  }

  .rotate0to_90 {
   animation-name: r0to_90;
  }

  .rotate_90to0 {
   animation-name: r_90to0;
  }

  .rotate0to90,
  .rotate90to0,
  .rotate0to_90,
  .rotate_90to0 {
   animation-duration: 0.3s;
   animation-fill-mode: forwards;
  }

  @keyframes r0to90 {
   from {
  transform:rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(90deg);
   }
  }

  @keyframes r90to0 {
   from {
  transform: rotateX(90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  @keyframes r0to_90 {
   from {
  transform: rotateX(0deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(-90deg);
   }
  }

  @keyframes r_90to0 {
   from {
  transform: rotateX(-90deg);
   }

   to {
  transform: rotateX(0deg);
   }
  }

  .transform0to_90 {
   transform: rotateX(-90deg);
  }

  .transform0to90 {
   transform: rotateX(90deg);
  }
  .hide{
  display:none
  }
  .zIndex2 {
   z-index: 2;
  }

  .zIndex4 {
   z-index: 4;
  }

  .zIndex10 {
   z-index: 10;
  }
  .blue{
   background-color: blue
  }
  .green{
   background-color: green
  }
  .red{
   background-color: red
  }
  .orange{
   background-color: orange
  }
 </style>
 <script>
  let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv;
  document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{
  baseDiv=document.getElementById("base");
  lowerDiv=document.getElementById("lower");
  middleDiv=document.getElementById("middle");
  upperDiv=document.getElementById("upper");
  });
  let backward=()=>{
    middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.classList.add("rotate0to90");
  middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4";
  }
  let forward=()=>{
  middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  upperDiv.classList.add("rotate0to_90");
  middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4";
  }
  
  let upperHandler=()=>{
  middleDiv.classList.add("rotate90to0");
  upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");  
  }
  let lowerHandler=()=>{
  lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2");
  middleDiv.classList.add("rotate_90to0");  
  }
  let middleHandler=()=>{
  upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML;
  middleDiv.className="hide";
  upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4";
  lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2";
  }
 </script>
 </head>
 <body>
 <div class="splitFlap">
  <div 
  id="base" 
  class="fullCard-after zIndex2">
  <img src="img/1_100.png">
  </div>
  <div 
  class="upperHalfCard-after zIndex4"
  id="upper"
  onAnimationEnd="upperHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
  <div 
  id="middle"
  class="hide"
  onAnimationEnd="middleHandler()">
  </div>
  <div
  class="lowerHalfCard-after zIndex2" 
  id="lower"
  onAnimationEnd="lowerHandler()">
  <img src="img/0_100.png">
  </div>
 </div>
 <p>
  <button onClick="forward()">
   +
  </button>
  <button onClick="backward()">
  -
  </button>
  <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button>
 </p>
 </body>
</html> 

I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Here is my code: <pre><nowiki><html> <head> <meta charset="utf-8"> <style> .fullCard, .lowerHalfCard, .upperHalfCard, .fullCard-after, .lowerHalfCard-after, .upperHalfCard-after { background-color: inherit; border-radius: 10px; height: 100%; width: 100%; position: absolute; align-items: center; display: flex; justify-content: center; vertical-align:middle; } .fullCard-after::after, .upperHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard-after::after{ content: ""; display: block; position: absolute; height: 4px; background-color: inherit; width: 100%; top: calc(50% - 2px); } .lowerHalfCard, .lowerHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 50%, 100% 50%, 100% 100%, 0% 100%); } .upperHalfCard, .upperHalfCard-after{ clip-path: polygon(0% 0%, 100% 0%, 100% 50%, 0% 50%); } .splitFlap { background-color:black; box-sizing: border-box; border-radius: 10px; width: 100px; height: 150px; position: relative; } .rotate0to90 { animation-name: r0to90; } .rotate90to0 { animation-name: r90to0; } .rotate0to_90 { animation-name: r0to_90; } .rotate_90to0 { animation-name: r_90to0; } .rotate0to90, .rotate90to0, .rotate0to_90, .rotate_90to0 { animation-duration: 0.3s; animation-fill-mode: forwards; } @keyframes r0to90 { from { transform:rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(90deg); } } @keyframes r90to0 { from { transform: rotateX(90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } @keyframes r0to_90 { from { transform: rotateX(0deg); } to { transform: rotateX(-90deg); } } @keyframes r_90to0 { from { transform: rotateX(-90deg); } to { transform: rotateX(0deg); } } .transform0to_90 { transform: rotateX(-90deg); } .transform0to90 { transform: rotateX(90deg); } .hide{ display:none } .zIndex2 { z-index: 2; } .zIndex4 { z-index: 4; } .zIndex10 { z-index: 10; } .blue{ background-color: blue } .green{ background-color: green } .red{ background-color: red } .orange{ background-color: orange } </style> <script> let baseDiv,lowerDiv,middleDiv,upperDiv; document.addEventListener("DOMContentLoaded",()=>{ baseDiv=document.getElementById("base"); lowerDiv=document.getElementById("lower"); middleDiv=document.getElementById("middle"); upperDiv=document.getElementById("upper"); }); let backward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.classList.add("rotate0to90"); middleDiv.className="upperHalfCard-after transform0to_90 zIndex4"; } let forward=()=>{ middleDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; upperDiv.classList.add("rotate0to_90"); middleDiv.className="lowerHalfCard-after transform0to90 zIndex4"; } let upperHandler=()=>{ middleDiv.classList.add("rotate90to0"); upperDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); } let lowerHandler=()=>{ lowerDiv.classList.replace("zIndex4","zIndex2"); middleDiv.classList.add("rotate_90to0"); } let middleHandler=()=>{ upperDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; lowerDiv.innerHTML=baseDiv.innerHTML; middleDiv.className="hide"; upperDiv.className="upperHalfCard-after zIndex4"; lowerDiv.className="lowerHalfCard-after zIndex2"; } </script> </head> <body> <div class="splitFlap"> <div id="base" class="fullCard-after zIndex2"> <img src="img/1_100.png"> </div> <div class="upperHalfCard-after zIndex4" id="upper" onAnimationEnd="upperHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> <div id="middle" class="hide" onAnimationEnd="middleHandler()"> </div> <div class="lowerHalfCard-after zIndex2" id="lower" onAnimationEnd="lowerHandler()"> <img src="img/0_100.png"> </div> </div> <p> <button onClick="forward()"> + </button> <button onClick="backward()"> - </button> <button onClick="setHinge()">Set Hinge</button> </p> </body> </html> </nowiki></pre><br> I am creating a split-flap. It works fine in Chrome, but in firefox, during the second rotation period, it is not smooth as in chrome. How can I fix it?

Променено на от cor-el

Всички отговори (2)

more options

I don't do coding but is that a CSS code?

Полезно?

more options

You didn't include the img src="img/0_100.png", so it is harder to test.

Try to ask advice at a web development oriented forum.

Полезно?

Задаване на въпрос

Трябва да влезете в профила си, за да отговаряте на публикации. Моля, започнете нов въпрос, ако все още нямате акаунт.