Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Install firefox for Mac IOS 10.11.6

  • 3 отговора
  • 9 имат този проблем
  • 17514 изгледи
  • Последен отговор от James

more options

Install old version firefox for Mac IOS 10.11.6

Install old version firefox for Mac IOS 10.11.6

Избрано решение

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 99 and Fx 91 ESR requires macOS 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your macOS to macOS 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/98.0/system-requirements/

In case you need the Firefox 78.15.0esr file see below links. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (3)

more options

Избрано решение

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 99 and Fx 91 ESR requires macOS 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your macOS to macOS 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/98.0/system-requirements/

In case you need the Firefox 78.15.0esr file see below links. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

more options

James, Thank you for your response. I downloaded File Firefox 78.15.0esr.pkg75M04-Oct-2021 10:51 and now get the message "You can’t use this version of the application “Firefox” with this version of OS X.You have OS X 10.11.6. The application requires OS X 10.12 or later." It was downloaded to my hard drive. How do I get rid of it now?

more options

You download the .dmg .. Firefox 78.15.0esr.dmg

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac