Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Netflix overheating Firefox

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от Javieradkins985

more options

Hi. I've noticed in the last few months that my Mac Book Air overheats badly after just 20 mins watching Netflix. I've had it checked and the insides are clean and the fan is fine. Thanks.

Hi. I've noticed in the last few months that my Mac Book Air overheats badly after just 20 mins watching Netflix. I've had it checked and the insides are clean and the fan is fine. Thanks.

Избрано решение

Hi Ty. Thank you for responding. It seems to be ok now. A friend told me to do a restart thing (I'm so not tech minded) with the alt/com/p/r and it seems to have worked.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (2)

more options

Can you go to about:support and check what's in Graphics -> Composing?

more options

Избрано решение

Hi Ty. Thank you for responding. It seems to be ok now. A friend told me to do a restart thing (I'm so not tech minded) with the alt/com/p/r and it seems to have worked.