Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Even if I register a Google domain as an exception, Google login information will be deleted

  • 3 отговора
  • 1 има този проблем
  • 43 изгледи
  • Последен отговор от lsdoll02

more options

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings.

After that, register the Google domain as an exception with "Manage Exceptions".

When I restart Firefox after logging in to Google once, the Google registration information disappears even though I registered the exception, and I have to log in again.

However, there are some sites where my login information will not disappear if I register as an exception.

How can I prevent my Google login information from disappearing even if I restart with the above settings?

Thank you.

First, check "DeIete cookies and sitedata when Firefox is closed" from Privacy & Security in the settings. After that, register the Google domain as an exception with "Manage Exceptions". When I restart Firefox after logging in to Google once, the Google registration information disappears even though I registered the exception, and I have to log in again. However, there are some sites where my login information will not disappear if I register as an exception. How can I prevent my Google login information from disappearing even if I restart with the above settings? Thank you.
Прикачени екранни снимки

Избрано решение

Всички отговори (3)

more options

I'm not seeing "Delete cookies and site data when Firefox is closed" checked in your attached screenshot ?

Did you add the top level https://google.com domain as an exception to include sub domains ?

Also make sure to remove the existing Google cookies to make Firefox apply the rules to newly created cookies ?

Променено на от cor-el

more options

> "Delete cookies and site data when Firefox is closed" checked yes > Did you add the top level https://google.com domain as an exception to include subdomain? yes > Also make sure to remove the existing Google cookies to make Firefox apply the rules to newly created cookies? yes

Even if I clear all the above conditions, the login information disappears when I restart.

After restarting Firefox, when I check the number and capacity of Google cookies in "Manage Data", it is less than before restarting.

Even if I register for "Manage Exceptions", some, but not all, cookies seem to be cleared.

Is there any good way?

more options

Избрано решение

All I had to do was register https://google.com. Thank you