Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

userChrome to extend menu bar color and cut away unecessary gap under tabs

 • Няма отговори
 • 1 има този проблем
 • 18 изгледи
more options

Hello All,

Using win10 & FF 91.4.1esr. and 'tabs on bottom' code in userChrome for various UI mods.

Looking for setting to accomplish following (see screencopy):

 1. Extend background color of menu bar
 2. Delete gap under tabs

The userChrome.css is below.

Cheers, Gert

:root{ --uc-titlebar-padding: 0px; }
@media (-moz-os-version: windows-win10){
:root[sizemode="maximized"][tabsintitlebar]{ --uc-titlebar-padding: 8px }
}

/* Bar for tabs at bottom */
#titlebar{
 -moz-box-ordinal-group: 2;
 -moz-appearance: none !important;
 --tabs-navbar-shadow-size: 0px;
}
 
:root{ --uc-window-control-width: 0px !important }

/* Padding under menu file edit view. Opens space for URL bar */ 
#navigator-toolbox{
 padding-top: calc(30px + var(--uc-titlebar-padding,0px)) !important
}
 
/* Menu bar 'file edit view' above URL above bookmark buttons above tabs */
#toolbar-menubar{
 position: fixed;
 display: flex;
 top: var(--uc-titlebar-padding,0px);
 height: 29px;
 width: 100%;
 overflow: hidden;
}
 
 
/* Create TABS: */
*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important;
 --tab-min-height: 30px !important; /*adjust to set height or omit to use density*/
 --tab-min-width: 80px !important; /*adjust to set width or omit to use default*/
}
 
/* Erronous extra space below tabs */
/* #main-window:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {padding-bottom: var(--tab-min-height) !important;} */
 
.tab-background {
 border-radius: 14px 14px 2px 2px !important;
 border-image: none !important;
 border-left: 1px solid !important;
 border-right: 1px solid !important;
 border-top: 1px solid !important;
 border-width: 1px !important;
 border-color: #000080 !important;
 background-attachment: none!important;
 background-color: #D4D0D7 !important;
 background-image: none !important;
}

/* Change Color of active tab */ 
.tab-background[selected="true"] {
  background-color: #E4E3DE !important;
  background-image: none !important;
}
 
/* Color for : menu bar (File Edit View), URL bar, Bookmarks bar, tab bar */
#navigator-toolbox toolbar {
 background-color: #F0F0F0 !important;
}

/* Menu bar (File Edit View) height and background color */
/* background-color: #DAD7D0 !important; */
#toolbar-menubar, #menubar-items, #main-menubar {
 height: 26px !important;
 background-color: #DAD7D0 !important;
 background-image: none !important;
 font-size: 10px !important;
}

/* Menu bar (File Edit View) mouseover background color */
menubar > menu[_moz-menuactive="true"] {
 background-color: #C0C0C0 !important;
}

/* Menu bar (File Edit View) text color */
.menubar-text, .tabbrowser-tab:not([selected="true"]) tab-label {
 color: #080808 !important;
}

/* Use Normal top and bottom padding for Compact */
#PlacesToolbarItems .bookmark-item {
 padding-top: 4px !important;
 padding-bottom: 4px !important;
}

Hello All, Using win10 & FF 91.4.1esr. and 'tabs on bottom' code in userChrome for various UI mods. Looking for setting to accomplish following (see screencopy): # Extend background color of menu bar # Delete gap under tabs The userChrome.css is below. Cheers, Gert <pre><nowiki>:root{ --uc-titlebar-padding: 0px; } @media (-moz-os-version: windows-win10){ :root[sizemode="maximized"][tabsintitlebar]{ --uc-titlebar-padding: 8px } } /* Bar for tabs at bottom */ #titlebar{ -moz-box-ordinal-group: 2; -moz-appearance: none !important; --tabs-navbar-shadow-size: 0px; } :root{ --uc-window-control-width: 0px !important } /* Padding under menu file edit view. Opens space for URL bar */ #navigator-toolbox{ padding-top: calc(30px + var(--uc-titlebar-padding,0px)) !important } /* Menu bar 'file edit view' above URL above bookmark buttons above tabs */ #toolbar-menubar{ position: fixed; display: flex; top: var(--uc-titlebar-padding,0px); height: 29px; width: 100%; overflow: hidden; } /* Create TABS: */ *|*:root { --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important; --tab-min-height: 30px !important; /*adjust to set height or omit to use density*/ --tab-min-width: 80px !important; /*adjust to set width or omit to use default*/ } /* Erronous extra space below tabs */ /* #main-window:not([chromehidden*="toolbar"]) #navigator-toolbox {padding-bottom: var(--tab-min-height) !important;} */ .tab-background { border-radius: 14px 14px 2px 2px !important; border-image: none !important; border-left: 1px solid !important; border-right: 1px solid !important; border-top: 1px solid !important; border-width: 1px !important; border-color: #000080 !important; background-attachment: none!important; background-color: #D4D0D7 !important; background-image: none !important; } /* Change Color of active tab */ .tab-background[selected="true"] { background-color: #E4E3DE !important; background-image: none !important; } /* Color for : menu bar (File Edit View), URL bar, Bookmarks bar, tab bar */ #navigator-toolbox toolbar { background-color: #F0F0F0 !important; } /* Menu bar (File Edit View) height and background color */ /* background-color: #DAD7D0 !important; */ #toolbar-menubar, #menubar-items, #main-menubar { height: 26px !important; background-color: #DAD7D0 !important; background-image: none !important; font-size: 10px !important; } /* Menu bar (File Edit View) mouseover background color */ menubar > menu[_moz-menuactive="true"] { background-color: #C0C0C0 !important; } /* Menu bar (File Edit View) text color */ .menubar-text, .tabbrowser-tab:not([selected="true"]) tab-label { color: #080808 !important; } /* Use Normal top and bottom padding for Compact */ #PlacesToolbarItems .bookmark-item { padding-top: 4px !important; padding-bottom: 4px !important; }</nowiki></pre><br>
Прикачени екранни снимки

Променено на от cor-el