Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

change background color failed after adding Fall Puppy Theme

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 10 изгледи
more options

I'm running 91.4.0esr. I like the "Fall Puppy" theme, but it turned the background black. Changing the background color to white does not correct the problem. (tools=>settings=>General=>fonts&colors=>colors) I don't want to disable the theme. In the past I think I could edit the preference file to override the theme background color. I there away to edit the "Fall Puppy" background default?

Guidance Please.
I'm running 91.4.0esr. I like the "Fall Puppy" theme, but it turned the background black. Changing the background color to white does not correct the problem. (tools=>settings=>General=>fonts&colors=>colors) I don't want to disable the theme. In the past I think I could edit the preference file to override the theme background color. I there away to edit the "Fall Puppy" background default? Guidance Please.
Прикачени екранни снимки