Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Feature Request | Right clicking a table should show the option to download it as a .csv file.

  • 1 отговор
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
  • Последен отговор от Paul

more options

This would be really useful since table downloading isn't as clean as image/audio/other files downloading. This would help everyone working with data(pretty much everyone).

This would be really useful since table downloading isn't as clean as image/audio/other files downloading. This would help everyone working with data(pretty much everyone).

Избрано решение

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave a feature request, see File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (1)

more options

Избрано решение

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave a feature request, see File a bug report or feature request for Mozilla products for details.