Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox updated to 94.0 - password files now inaccessible

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 17 изгледи
more options

Firefox updated to 94 on windows 10. My passwords are inaccessible. Missing in the browser settings, but found in profile folder. Cannot get firefox to access the login.jsons files. I tried updating logins.json, logins-backup.json, Key3.db and key4.db, from Old Firefox data folder, but it's not working.

Firefox updated to 94 on windows 10. My passwords are inaccessible. Missing in the browser settings, but found in profile folder. Cannot get firefox to access the login.jsons files. I tried updating logins.json, logins-backup.json, Key3.db and key4.db, from Old Firefox data folder, but it's not working.