Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Ctrl Enter Line Break not working for Google Sheets

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 11 изгледи
more options

As of yesterday, when I make a line break in a Google Sheet cell,by using Ctrl Enter, the cursor moves down, however when I start typing, it types on the line above. In other words, the cursor no longer is on the new line. It's like the line break made a new empty row in the cell, but the typing continues on the previous line. I have: -re-installed a fresh Firefox, -started Firefox in safe mode, -tried it in Chrome (it works), -restarted, - tried on another, same model, computer (it works) -issue is in all my google sheets

Трябва да влезете в профила си, за да отговаряте на публикации. Моля, започнете нов въпрос, ако все още нямате акаунт.