Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Website Development with Firefox

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 22 изгледи
more options

I am building a website with Korsakow (interactive film application). The app says to use Firefox and I have in the past been able to load the "index" direct from my computer to preview my work in progress. This isn't currently working. Any ideas? This is the error message in FF (and other browsers I've tried): "An error happened while loading the film. Your browser might not allow loading web pages directly from your computer. Please try uploading your film."

I am building a website with Korsakow (interactive film application). The app says to use Firefox and I have in the past been able to load the "index" direct from my computer to preview my work in progress. This isn't currently working. Any ideas? This is the error message in FF (and other browsers I've tried): "An error happened while loading the film. Your browser might not allow loading web pages directly from your computer. Please try uploading your film."