Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Warn on close without Restore previous session

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 21 изгледи
more options

I would like for Firefox to be able to: Warn me when closing multiple tabs without restoring my previous session.

I have researched online and tinkered with the browser's settings and I could only manage to make Firefox warn me when closing multiple tabs when I also had the option to Restore previous session enabled. I hope that something can be worked out in about:config.

I would like for Firefox to be able to: Warn me when closing multiple tabs ''without'' restoring my previous session. I have researched online and tinkered with the browser's settings and I could only manage to make Firefox warn me when closing multiple tabs when I also had the option to Restore previous session enabled. I hope that something can be worked out in about:config.