Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Firefox browser decoration issue

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 21 изгледи
more options

We currently upgraded Mozilla Firefox to 78.4.0esr from 60.8.0. All of our browser decorations are now visible on latest version. Attached are the screen shots of the browser on older release and new release. I also attached our userChrom.css.

Can anyone please help to point out what I changes I will need to update to get this to work again.

We used to be on SLES15 SP1. we upgraded to SLES15 SP2, where firefox 78.4esr comes with the OS.

Thank you very much in advance for helping.

We currently upgraded Mozilla Firefox to 78.4.0esr from 60.8.0. All of our browser decorations are now visible on latest version. Attached are the screen shots of the browser on older release and new release. I also attached our userChrom.css. Can anyone please help to point out what I changes I will need to update to get this to work again. We used to be on SLES15 SP1. we upgraded to SLES15 SP2, where firefox 78.4esr comes with the OS. Thank you very much in advance for helping.
Прикачени екранни снимки