Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

search error

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 18 изгледи
more options

when im searching gmail.com or other site it shows Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to gmail.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.


please hep

when im searching gmail.com or other site it shows Secure Connection Failed An error occurred during a connection to gmail.com. PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the website owners to inform them of this problem. please hep