Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't configure Firefox account to work with Google Authenticator

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 72 изгледи
more options

I want to enable two-factor authentication for my Firefox account. I did the standard steps at accounts.firefox.com. Everything seems to work except that the codes generated by Google Authenticator aren't accepted by accounts.firefox.com. I then tried Microsoft authenticator, with the same result. Then Authy, again same result.

Here are my steps. > Google Authenticator already installed on phone. It works with my Google account. > I used Mozilla Firefox to log-in at accounts.firefox.com on my laptop Steps at firefox.com: log-in > Click to enable two-step authentication > Click Add account on Google authenticator (on my phone) > Scan the QR code showing on laptop screen > Google Authenticator adds the account and displays a 6-digit code > Enter the code at accounts.firefox.com

Everything works except the last step. Accounts.firefox.com rejects the code every time. Same for every other authenticator app I tried.