Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

facebook only opens as blank page

 • 1 отговор
 • 1 има този проблем
 • 4 изгледи
 • Последен отговор от Shashank Shekhar

more options

facebook opens only as blank page '

facebook opens only as blank page '

Всички отговори (1)

more options

Hi helgauck, glad to see you on Mozilla Support Forum.

Try clearing cookies and site data for that particular website:-

 • Click on menu icon.
 • Click on options.
 • In left pane, you will find Privacy & Security menu, click on it.
 • You will find an option Cookies and Site data.
 • In this option, click on Manage Data, a popup menu will be open where you can see list of cached websites.
 • Look for facebook.com and click on it.
 • Then,click on clear data.

If it doesn't solved your problem, then feel free to ask in Reply Section. Thanks for raising your question in Mozilla Support Forum.