Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Tabs do not align left unless Menu bar is visible

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 2 изгледи
more options

If the Menu bar is hidden, the tab bar is indented 40 pixels. If Menu bar is visible, the Tab bar aligns all the way to the left.

I tried to report this to bugzilla, but I cannot get logged in, it refuses to accept my credentials even after sync and entering a 6 digit code.

If the Menu bar is hidden, the tab bar is indented 40 pixels. If Menu bar is visible, the Tab bar aligns all the way to the left. I tried to report this to bugzilla, but I cannot get logged in, it refuses to accept my credentials even after sync and entering a 6 digit code.