Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How do I debug service workers on multiprocess Firefox 70?

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 5 изгледи
more options

When I open "about:debugging", then choose "This Firefox" from the left menu and scroll down to "Service Workers" I can see all installed workers.

I can unregister them, but I cannot start them, neither inspect them if they're running: the buttons are greyed out and if I hover the mouse there is a tooltip saying: "Service Worker start/inspection is currently disabled for multiprocess Firefox".

What should I do to debug my service workers?

When I open "about:debugging", then choose "This Firefox" from the left menu and scroll down to "Service Workers" I can see all installed workers. I can unregister them, but I cannot start them, neither inspect them if they're running: the buttons are greyed out and if I hover the mouse there is a tooltip saying: "Service Worker start/inspection is currently disabled for multiprocess Firefox". What should I do to debug my service workers?