Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

How do I fix menu/tooltip colors?

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 9 изгледи
more options

Using Ubuntu/KDE with a dark theme. I've set GTK2/3 theme to Mojave-dark and I end up with gray on gray menus and tooltips in Firefox (70.0.1) and Thunderbird. Application themes are set to "Dark". How do I fix this to get dark menus with light text?

Using Ubuntu/KDE with a dark theme. I've set GTK2/3 theme to Mojave-dark and I end up with gray on gray menus and tooltips in Firefox (70.0.1) and Thunderbird. Application themes are set to "Dark". How do I fix this to get dark menus with light text?
Прикачени екранни снимки