Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Getting error every time we try to send email that Thunderbird cannot save to Sent folder

  • Няма отговори
  • 1 има този проблем
  • 1 изглед
more options

When we send an email, Thunderbird stalls when sending the email to the Sent folder. In the past I have hit the "Retry" button twice and it has worked. Now this has stopped working as well. When I hit the X button to get rid of it, it asks me whether I want to wait or to delete it. In order to get the email off the screen I have to hit "delete."

When we send an email, Thunderbird stalls when sending the email to the Sent folder. In the past I have hit the "Retry" button twice and it has worked. Now this has stopped working as well. When I hit the X button to get rid of it, it asks me whether I want to wait or to delete it. In order to get the email off the screen I have to hit "delete."