Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Block all video content while allowing other media content (Firefox)

  • Няма отговори
  • 2 имат този проблем
  • 17 изгледи
more options

How can I disable all video playback while still allowing other media playback?

For example, disable all video playback on video streaming sites and news websites etc, while still allowing music streaming etc to work.

How can I disable all video playback while still allowing other media playback? For example, disable all video playback on video streaming sites and news websites etc, while still allowing music streaming etc to work.